A fesztiválról

 

Két napos kamaraszínházi rendezvényt foglal magába a fesztivál, különböző kulturális kísérőrendezvényekkel. Kitűzött célunk a Torna-patak völgyének többnyire magyar lakta településein élőknek a kortárs magyar nyelvű színházi produkciókkal való megismertetése, s ezzel az anyanyelvi kultúra ápolása. Úgy érezzük, a felvidéki magyarság igényei kifejezetten kulturális és anyanyelvi szinten fogalmazódnak meg, melynek fesztiválunk magas szinten képes megfelelni, s ezzel az egészséges magyar identitástudatot táplálni. Egyrészt a vidéki lakosságnak a kultúra főáramába való bekapcsolása, másrészt a magyar kissebségi létből adódó kulturális elszigetelődés megakadályozása, s ezzel az egészséges magyar identitás erősítése a célunk. Szándékunk nem kisebb, mint ebben a régióban, a magyar színházi találkozók hagyományteremtése. Tervezett előadásaink mind szakmailag, mind a nagyközönséget tekintve debütáltak már, sikeresek és viszonylag könnyen mobilizálhatóak, valamint technikai hátterük is nagyobb nehézség nélkül biztosítható. Pályázataink több-kevesebb sikerrel azt a célt szolgálták, hogy a tervezett színházi előadások és kísérőprogramok, művészeti, technikai és egyéb járulékos költségeit fedezni tudjuk.

 

A fesztivál két napja alatt teltházas színházi előadásokra számítunk, mely kb. alkalmanként 250 főt jelent. A kísérőrendezvények is hasonló telítettségűek lesznek. A fesztivál szellemi hozadéka szándékunk szerint egyértelműen kimutatható lesz, hiszen a magyar nyelvű kortárs színjátszás több szempontból is muníciót szolgáltathat. „A színház hozzád megy” szlogenre építve, a kortárs irodalmi adaptációk magyar nyelven történő megjelenítése, mindenképpen erősítheti azt a szellemi közeget, melyet a magyarság képvisel a Felvidéken.